ValdemarsviksBladet sedan 1992!

Vi firar 25-årsjubileum 2017!
ValdemarsviksBladet har marknadsfört företag och föreningar i Valdemarsvik sedan 1992.

Inför 20-årsjubiléet 2012 skrevs följande i tidningen
Det lokala annonsbladet, ValdemarsviksBladet, startade i november 1992 under namnet ”Samordnad Reklam” och har gett företagare och föreningar i Valdemarsviks kommun en bra annons- och informationskanal till kommunens invånare och företagare genom åren.

Av första numrets 18 annonsörer är fortfarande 7 aktiva.

I januari 1994 bytte bladet namn till ValdemarsviksBladet, fr.o.m. februari 2008 erbjöds möjligheten att annonsera i färg och i och med januarinumret 2011 trycks ValdemarsviksBladet i offsettryck.

Bladet startades av Gunilla och Roy Sjögren, dåvarande ägare av Hyr o ServiceCenter.

För er som är intresserade av att titta i gamla nummer av bladet, så finns alla nummer bevarade hos oss. Välkomna att titta in på Storgatan 16 och bläddra i arkivet.

ValdemarsviksBladet fyller 20 år!

ValdemarsviksBladet fyller 20 år!

ValdemarsviksBladet idag

Text: Anette Svensson
I oktober 2010 fick jag möjligheten att starta eget företag genom att förvärva Hyr o ServiceCenter, där ValdemarsviksBladet ingick.  Företaget, Turistcenter i Valdemarvik AB, äger jag tillsammans med min sambo Thomas Ekh. Det blev en intressant utmaning att utveckla företagets tjänster och produkter. Vi fick mycket lyckönskningar och även goda råd på vägens gång.

framsida_nyDet stod snart klart att man önskade att vårt lokala annonsblad skulle utvecklas ännu mer och detta tog vi till oss. Vi började med att byta till vitt papper och få ett klarare tryck. Nästa steg blev att vi ville gå över till offsettryck som skulle göra trycksaker ännu bättre. Efter förhandlingar och diskussioner, för att se till att vi även i fortsättningen skulle kunna hålla ett bra pris till våra kunder, bestämde vi oss för att gå över till offsettryck fr.o.m. januari 2011. Vi låter även föreningslivet skriva om sin verksamhet i varje nummer utan kostnad. Nu var förändringsarbetet igång, vi kände den positiva responsen från företagen och vi fick mycket beröm för det vi gjort.

Den förändring som genomfördes januari 2012 var att vi utökade vårt utgivningsområde till hushållen i de kommundelar som gränsar direkt till vår kommun i söder och väster. Vi gick från 4.500 exemplar till ca 7.000 exemplar i upplaga. På sommaren ökar vi upplagan till ca 10.000 exemplar. Våra annonsörer får därmed en helt ny marknad för sina tjänster och produkter, som man annars måste annonsera i två dagstidningar för att nå. Många av våra företag har sin marknad i kommunen och dess närområde. Efter vår förändring av trycksätt och utgivningsområde har annonsörerna blivit fler och även regelbundet återkommande.

ValdemarsviksBladet är en rolig produkt att sälja då man nästan alltid blir bemött med ”vad kul att du ringer” eller ”jag har väntat på att ni ska ringa”. Vi hoppas att vi får ha ett långt, framtida samarbete med er!

ValdemarsviksBladet i mitt liv

Text: Thomas Ekh
Första mötet
Sommaren 1992 köpte jag Restaurang Fyrskeppet i Fyrudden och som ny i kommunen letade jag vägar att marknadsföra min nyförvärvade verksamhet. När Gunilla och Roy kontaktade mig inför första numret av Samordnad Reklam så kände jag direkt hur rätt det kändes. Normalt sett är vi väl litet till mans trötta på all reklam som ramlar ner i postlådan.

Jag var med direkt i första numret med en annons om julbord och på den tiden fanns inte datorer i var mans hand utan annonsen gjordes med skrivmaskin, urklippta bilder och kopieringsapparat. Vilken skillnad mot idag…

Min huvudsakliga marknadsföringskanal
Under mina 10 år i Fyrudden så var ValdemarsviksBladet min huvudsakliga marknadsföringskanal. Inte den enda, för kunderna fanns ju på andra håll också. Beroende på säsong blev det ju olika storlekar och budskap men för att nå kommuninvånaren fanns inget bättre sätt att annonsera på. T.ex. inför sommarsäsongen så hade jag ett par år hela mittuppslaget och informerade om underhållning, restaurangen m.m. Det var ju inga problem eftersom annonspriserna var långt under andra medier, vilket är intressant för ett litet företag.

Krögaren blev företagsrådgivare
När jag sålde restaurangen 2001 så övergick jag till att bli företagsrådgivare i Valdemarsvik, och andra små kommuner i Östergötland. I min roll som rådgivare, eller när vi hade marknadsföringsutbildningar, så framhöll jag ValdemarsviksBladet som en av de främsta marknadsföringskanalerna om man ville nå företagare och invånare i Valdemarsviks kommun.

Under 2008-2011 arbetade jag i sex små kommuner Östergötland med företagsrådgivning och utbildning och för att nå min målgrupp var jag tvungen att annonsera i dagspress, Corren och Östgötatidningen, i de andra kommunerna och fick då erfara vilken skillnad på priser mot att annonsera i  ValdemarsviksBladet.

Cirkeln är sluten
Från att ha varit med som annonsör i första numret i november 1992, varit regelbunden annonsör under nästan 20 år, till att som företagsrådgivare förespråkat ValdemarsviksBladet som en mycket bra marknadsföringskanal, blev jag i oktober 2010 delägare i företaget som tog över verksamheten Hyr o ServiceCenter när Gunilla och Roy Sjögren gick i pension. Jag och min bättre hälft, Anette Svensson, har sedan dess arbetat med att utveckla produkten och utökat utgivningsområdet så att våra annonsörer får en ännu bättre produkt och större målgrupp.

annonser_gamla