Annonser

Vi utkommer till alla hushåll och företag i Valdemarsviks kommun samt till alla hushåll i Kvarnvik-Hannäs, Falerum, Yxnerum, Loftahammar, Edsbruk, Överum och norra delarna av Gamleby, Östra Ryd, Mogata, Stegeborg, Bottna, Norra och Södra Finnö,Ramsdal, Börrum m.fl. Totalt blir den faktiska utdelningen 9 300 exemplar under januari-maj och augusti-december.

Inför påsk skickar vi ut ett specialnummer av ValdemarsviksBladet till hemadresserna till våra fritidshusägare i Valdemarsviks kommun, en upplaga på cirka 3 200 exemplar.

Under juni och juli delar vi även ut ValdemarsviksBladet till samtliga fritidshushåll i hela vårt utdelningsområde. Totalt blir den faktiska utdelningen drygt 14 000 exemplar.

Vi lägger även ut ValdemarsviksBladet på strategiska platser i kommunen där det kan hämtas för personer som inte får reklam i brevlådan.

ANNONSMODULER

Tidningens format är A4.

1/1-sida stående             189 x 276 mm (bredd x höjd)
1/2-sida stående               91 x 276 mm
1/2-sida liggande            189 x 134 mm
1/4-sida stående               91 x 134 mm
1/4-sida liggande            189 x 65 mm
1/8-sida liggande              91 x 65 mm

Framsida:
Stor annons                    190×48 mm
Liten annons                     94×48 mm

Annonsmaterial >>>

ANNONSPRISER

För aktuella annonspriser kontakta oss på 0123-121 81 eller info@valdemarsviksbladet.se.

RABATTER

Upprepning

Gäller vid samtidig bokning av annonser och med färdigt annonsmaterial eller upprepning av samma annons.
  6 annonser – 5 % rabatt
12 annonser – 10% rabatt

Nystartade företag

Erbjudandet gäller nystartade företag hos Bolagsverket som är skrivna och verksamma i Valdemarsviks kommun. Erbjudandet gäller ett år fr.o.m. datumet för registrering hos Bolagsverket.

Kontakta oss för att höra mera om erbjudandet!

Övrigt

I annonspriserna ingår även publicering på www.valdemarsviksbladet.se.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Med reservation för ändringar.

Vill Du vara med för att informera eller annonsera?
Hör gärna av Dig i god tid för att boka plats.