Välkomna till det digitala ValdemarsviksBladet

NYHET!

Ihopslagningen av ValdemarsviksBladets majnummer och Valdemarsviksguiden blev en succé så det blir samma upplägg 2020.


Som ett komplement till det tryckta ValdemarsviksBladet, som kommer ut en gång per månad året runt till invånare och företagare i Valdemarsviks kommun, så finns  även en digital version. Här hittar du samhällsinformation från Valdemarsviks kommun, artiklar om företagare i Valdemarsviks kommun, evenemangstips, tävling, information, erbjudanden och annat från utgivningsområdets företagare och föreningar.

Fördelar som gynnar Dig som annonsör!

1. Vi är en gratistidning, dvs. vi når alla hushåll även de som säger Nej tack till reklam.
2. Vi har bl.a. medborgarinformation från kommunen i tidningen som ökar läsvärdet.
3. Vi delar ut tidningen till alla hushåll i Valdemarsviks kommun samt andra kommundelar som gränsar till Valdemarsvik.
4. Juni- och julinumren delas ut till fritidshushållen i HELA utdelningsområdet.
5. Vi kommer ut på fredagar i slutet varje månad (med vissa undantag).

Ni når Era kunder, gamla och nya, i fyra kommuner (och två län) med:
• En tidning
• En annons
• Ett bra pris
• Ett bra tryck

Ny design och annonseringsmöjlighet på framsidan!


Inför 2017 gjorde en ansiktslyftning på
framsidan och då även gett möjlighet till
annonsering.

Det finns två storlekar 94×48 mm eller 190×48 mm.
Kontakta oss för info och bokning!

ValdemarsviksBladet har funnits sedan 1992
Det lokala annonsbladet, ValdemarsviksBladet, startade i november 1992 under namnet ”Samordnad Reklam” och har gett företagare och föreningar i Valdemarsviks kommun en bra annons- och informationskanal till kommunens invånare och företagare genom åren.
Läs mera >>>